දුරකථන: 0086-21-20981107/ 0086-21-68182950

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

සියලු ප්රවර්ග

HEX & TORX KEY & SETS

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>HEX & TORX KEY & SETS

අධි ශක්තිය T-හැන්ඩල් හෙක්ස් යතුර YT-05581

අධි ශක්තිය T-හැන්ඩල් හෙක්ස් යතුර YT-05581


විස්තර
යාටෝ

 

නිෂ්පාදනය විස්තරය

 

HANDLE: 1# KIND; SIZE: 10.0MM; MATERIAL: S2; DIMENSIONS: A: 72.5MM, B (LENGTH): 257MM


 

නිෂ්පාදන යෙදුම

 

නිෂ්පාදන වර්ගය

 
උණුසුම් විකුණුම් නිෂ්පාදනයක්

 
අපි ගැන

 
පරීක්ෂණයක්

උණුසුම් කාණ්ඩ